Temats *

Kārlis Vanags

Tālrunis: +371 29 44 84 99

E-pasts: karlisvanags@gmail.com


Biedrība “Ritmiskās mūzikas biedrība City Jazz Riga”

Reģ. Nr.: 40008154765

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV04UNLA0050015330659

Juridiskā adrese:

Brīvības gatve 398-54, Rīga LV-1024